Sunday, January 16, 2011

Peraturan-peraturan Hubungan Industri 1980


Peraturan-Peraturan ini :

* Menetapkan kaedah tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja dikemukakan dan diproses di bawah seksyen 9 Akta Perhubungan Perusahaan, 1967.

* Menetapkan kaedah mengemukakan notis mogok dan lock-out di bawah seksyen 43 Akta berhubung 'perkhidmatan-perkhidmatan perlu'. Perkhidmatan perlu adalah mana-mana perkhidmatan yang ditetapkan di dalam Jadual Pertama, Akta Perhubungan Perusahaan, 1967.

No comments:

Post a Comment