Monday, March 30, 2009

Tingkat Ilmu Tauhid


Dato' Syeikh Al-Haj Zakariah bin Al-Haj Ahmad Wan

Hadnya (Ta'rifnya)
Iaitu ilmu yang dibahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Allah Taala dan Rasul-Nya dan kitab-kitab-Nya dan lain-lainnya dengan dalil-dalil yang diyakini.

Maudu' (Tajuk Perbicaraannya)
Iaitu zat Allah dan Rasul-Nya daripada wajib, mustahil dan harus, dan segala yang ghaib yang didengarkan daripada kitab Allah dan perkhabaran Rasul seperti syurga, neraka dan lain-lainnya.

Yang Menghantarnya
Ialah Abu al-Hassan al-Asyari

Namanya
Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu aqidah, ilmu aqa'id al-iman.

Ghoyah (Kelebihannya)
Membezakan antara aqidah yang benar dengan yang salah.

Hukum Mempelajarinya
Wajib 'aini atas tiap-tiap mukallaf.

Maksud atau Tujuannya
Iaitu beberapa masalah yang tsabit pada ilmu tauhid dengan dalil-dalil.

Istimdad (Tempat keluarnya atau ambilan ilmu ini)
Iaitu daripada al-Quran dan hadith Nabi S.A.W.

Faedahnya
Ialah mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat

Nisbahnya dengan ilmu yang lain
Ilmu ini ialah asli bagi ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain adalah cabang daripadanya.

No comments:

Post a Comment